Hakkımızda

“Bir avukatlık olayıdır reklam, üretici kuruluşlarının ürünlerini kamuoyu önünde reklamcılar aracılığıyla savunmalarıdır. Jüri kamuoyudur. Her satın alma davranışı da davada kullanılmış bir jüri oyudur.” 

Burt Manning

Pazarlama iletişimi günümüz rekabet koşullarında vazgeçilmez bir gerekliliktir. Kurumsal başarının kıstasları her geçen gün çeşitlenirken satış, kârlılık, rekabet gücü gibi olmazsa olmaz kıstasların yanına 2000’li yıllarla beraber “sosyal sorumluluk” kavramı da eklenmiştir. Artık, liberal sistemde faaliyet gösteren her kuruluş, nihai amacı kar etmenin yanında, sosyal bir sorumluluk da üstlenmek zorundadır. İşte, bu nedenlerden dolayı ticari bir kuruluş dış çevresini oluşturan tüm unsurlarla etkin bir iletişim kurmak ve bu iletişimi sürdürmek zorundadır. Pazarlama disiplininde “Entegre Pazarlama İletişimi” olarak adlandırılan ve kurumsal kimlikten ürün lansman ve relansmanına; marka imajı yaratmadan satış kampanyalarına; halkla ilişkilerden sponsorluğa uzanan iletişim çabalarının tümünü ortak bir amaç altında, belirli hedeflere yönelik tasarlanıp uygulanmasıyla gerçekleştirilecek bu etkinlikte her firma işinin ehli profesyonel bir ortağa gereksinim duyacaktır. İşte bu noktada avukatlığınızı yapmaya hazırız…

Birim Tasarım kurucuları gerek akademik kariyerleri, gerekse mesleki formasyonlarıyla yıllarca iletişim sektöründe değişik ünvanlar altında çalışmışlar, sektörün yanlış ve doğrularını gözlemleyerek ciddi bir deneyim edinmişlerdi ve sonunda “kendi dükkanlarını” açmaya karar vererek Birim Tasarım’ı kurdular. 2001 yılındandan bu yana açtıkları dükkanda birçok firmaya hizmet veren Birim Tasarım, teknolojik donanımı, yetenekli ve deneyimli ekibi, profesyonel hizmet anlayışı ile reklamvereni hedef kitlesiyle buluşturan özgün konsepti yaratıcı fikir haline getiren, yaratıcı fikri etkili mesajlara çeviren, etkili mesajları da doğru reklama dönüştüren ve bu anlamda pazarlama iletişimde reklamverenin profesyonel ortağı, aktif bir pazarlama yardımcısıdır. Birim Tasarım “Entegre pazarlama iletişimi” uygulamaları ile firmanıza, ürününüze, markanıza “artı değer” katacak imajı yaratarak pazarda farkedilmenizi sağlar. Birim Tasarım’ın, mesleki etik kuralları içinde tek bir kriteri vardır: Reklam satışı arttırmalıdır.